Üyelik Sözleşmesi

www.arimakina.com.tr alan adli iş bu internet sitesini (Kısaca "SITE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SITE ’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SITE ’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1- KULLANIM KOSULLARI

Bu SITE ’de sunulan hizmetler ARIMAKINA.COM.TR (bundan böyle kısaca "ARI MAKINA" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SITE ’ye ilişkin tüm hakların yasal sahibi ARI MAKINA olup, SITE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ARI MAKINA ’ya aittir. Iş bu kullanım koşullarını ARI MAKINA gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SITE ’de yayınlanacak ve ayni tarihten itibaren geçerli olacaktır SITE hizmetlerinden yararlanan ve SITE ’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ARI MAKINA tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. ARI MAKINA, bu SITE’ de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2- HIZMETLERIN KAPSAMI

ARI MAKINA’ın, SITE üzerinden sunacagi hizmetler genel itibariyle elektonik ticaret kapsamina dahil olan mesafeli satis islemlerindenibarettir. ARI MAKINA’ın SITE üzerinden verecegi hizmetler sinirli sayida olmamak üzere; ARI MAKINA’a ait www.ARIMAKINA.COM.TR adresinde satisa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafindan bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olmasi halinde "yani sözlesmenin saticiya yükledigi; malin teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olmasi durumunda; taahhüt edilen sürede malin müsteriye kargo firmasi tarafindan ARI MAKINA adina ayipsiz olarak teslimidir. ARI MAKINA, SITE üzerinden sunacagi hizmetlerin kapsamini ve niteligini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere iliskin olarak yapacagi degisiklikleri SITE’de yayinlamasiyla yürürlüge koymus addedilir. SITE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanicilarin ARI MAKINA tarafindan belirlenecek ve SITE’nin ilgili bölümünün içeriginde belirtilecek özellikleri tasimasi gereklidir. ARI MAKINA, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere iliskin olarak yapacagi degisiklikleri SITE ’de yayinlamasiyla yürürlüge koymus addedilir.

3- GENEL HÜKÜMLER

ÜYE, SITE’ye ÜYE olurken verdigi kisisel ve diger sair bilgilerin kanunlar önünde dogru ve güncel oldugunu kabul eder. ÜYE, ARI MAKINA’ın bu bilgilerin gerçege aykiriligi nedeniyle uğrayacagı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edecegini beyan ve taahhüt eder. ÜYE, ARI MAKINA tarafindan kendisine verilmis olan sifreyi baska kisi ya da kuruluslara veremez, ÜYE’nin söz konusu sifreyi kullanma hakki bizzat kendisine aittir. Bu sebeple dogabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kisiler veya yetkili merciler tarafindan ARI MAKINA’a karsi ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karsi, ARI MAKINA’ın söz konusu izinsiz kullanimdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakki saklidir. ÜYE, SITE’yi kullanirken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunlari ihlal etmemeyi bastan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, dogacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasiran ÜYE’yi baglayacaktir. ÜYE, SITE’yi hiçbir sekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykiri, baskalarini rahatsiz ve taciz edici sekilde, yasalara aykiri bir amaç için, baskalarinin fikri ve telif haklarina tecavüz edecek sekilde kullanamaz. Ayrica, ÜYE baskalarinin hizmetleri kullanmasini önleyici veya zorlastirici faaliyet (spam, virus, truva ati, vb.) ve islemlerde bulunamaz. Isbu hükme aykirilik halinde üçüncü kisi yahut kurumlar tarafindan ARI MAKINA’a iletilebilecek her türlü talep için ARI MAKINA ÜYE’ye rücu edebilecektir ve bu durumda dogabilecek hukuki ve cezai sorumluluk münhasiran ÜYE’ye aittir. SITE’de ÜYE’ler tarafindan beyan edilen, yazilan, kullanilan fikir ve düsünceler, tamamen üyelerin kendi kisisel görüsleridir ve görüs sahibini baglar. Bu görüs ve düsüncelerin ARI MAKINA’la hiçbir ilgi ve baglantisi yoktur. ARI MAKINA ÜYE tarafindan girilen hukuka aykiri içerikleri yayindan kaldirabilir. ARI MAKINA’nin ÜYE’nin beyan edecegi fikir ve görüsler nedeniyle üçüncü kisilerin ugrayabilecegi zararlardan ve üçüncü kisilerin beyan edecegi fikir ve görüsler nedeniyle ÜYE’nin ugrayabilecegi zararlardan dolayi herhangi bir sorumlulugu bulunmamaktadir. ARI MAKINA, ÜYE verilerinin ÜYE sahsi disindaki kisilerce okunmasindan ve ÜYE yazilim ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayi sorumlu olmayacaktir. ÜYE, ARI MAKINA çevrimiçi kanallarini kullanilmasindan dolayi ugrayabilecegi herhangi bir zarar yüzünden ARI MAKINA’dan tazminat talep etmemeyi pesinen kabul etmistir. ÜYE, diger ARI MAKINA kullanicilarinin yazilimlarina ve verilerine izinsiz olarak ulasmamayi veya bunlari kullanmamayi kabul etmistir. Aksi takdirde, bundan dogacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ÜYE’ye aittir. SITE’nin yazilim ve tasarimi ARI MAKINA mülkiyetinde olup, bunlara iliskin telif hakki ve/veya diger fikri mülkiyet haklari ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE tarafindan izinsiz kullanilamaz, iktisap edilemez ve degistirilemez. Bu internet sitesinde adi geçen baskaca sirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalaridir ve ayrica fikri mülkiyet haklari kapsaminda korunmaktadir. ÜYE, isbu hükmü ihlal etmesi halinde ARI MAKINA’ın ugrayabilecegi tüm zararlari tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. ARI MAKINA, ÜYE’nin kisisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiginde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya ARI MAKINA’a teblig edilen yasal islemlere uymak; (b) ARI MAKINA ve ARI MAKINA internet sitesi haklarini ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduguna iyi niyetle kanaat getirdigi hallerde ilgili mercilere açiklayabilir. SITE’nin virüs ve benzeri amaçli yazilimlardan arindirilmis olmasi için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alinmistir. Bunun yaninda nihai güvenligin saglanmasi için kullanicinin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayi saglamasi gerekmektedir. Bu baglamda ÜYE SITE’ye girmesiyle, kendi yazilim ve isletim sistemlerinde olusabilecek tüm hata ve bunlarin dogrudan ya da dolayli sonuçlarindan kendisinin sorumlu oldugunu kabul etmis sayilir. Isbu sözlesme ÜYE’nin üyeligini iptal etmesi veya ARI MAKINA tarafindan üyeliginin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktir. ARI MAKINA ÜYE’nin üyelik sözlesmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda ÜYE’nin üyeligini iptal ederek sözlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilecektir. ÜYE’nin, üyelik kaydi yapmasi ÜYE’nin GIZLILIK VE ÜYELIK SÖZLESMESI’nde yer alan tüm maddeleri okudugu ve GIZLILIK VE ÜYELIK SÖZLESMESI’nde yer alan maddeleri kabul ettigi anlamina gelir. Isbu sözlesme ÜYE’nin ÜYE olmasi aninda akdedilmis ve karsilikli olarak yürürlüge girmistir. Isbu sözlesme ÜYE’nin üyeligini iptal etmesi veya ARI MAKINA tarafindan üyeliginin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktir.

4- SORUMLULUGUN SINIRLANDIRILMASI

ARI MAKINA, SITE ’ye erisilmesi, SITE ’nin ya da SITE ’deki bilgilerin ve diger verilerin programlarin vs. kullanilmasi sebebiyle, sözlesmenin ihlali, haksiz fiil, ya da baskaca sebeplere binaen, dogabilecek dogrudan ya da dolayli hiçbir zarardan sorumlu degildir. ARI MAKINA, sözlesmenin ihlali, haksiz fiil, ihmal veya diger sebepler neticesinde; islemin kesintiye ugramasi, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SITE ’ye ya da link verilen diger internet sitelerine erisilmesi ya da SITE ’nin kullanilmasi ile ARI MAKINA‘nin, kullanim/ziyaret sonucunda, dogabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diger masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkindan ayri kilindigi kabul edilmektedir.

5- SÖZLESMENIN DEVRI

ARI MAKINA, bu sözlesmeyi bildirimsiz olarak istedigi zaman kismen veya bütünüyle devredebilir. Ancak ÜYE bu sözlesmeyi veya herhangi bir kismini baska bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girisimi geçersizdir.

6- MÜCBIR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayilan tüm durumlarda, ARI MAKINA isbu ÜYELIK SÖZLESMESI’ni geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayi yükümlü degildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ARI MAKINA açisindan, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ARI MAKINA‘ın herhangi bir tazminat yükümlülügü dogmayacaktir.

7- UYGULANACAK HUKUK VE YETKI

Isbu ÜYELIK SÖZLESMESI ’nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’’na tabidir ve isbu ihtilaflarin çözümlenmesinde Istanbul Anadolu Mahkemeleri ve Icra Daireleri yetkilidir. ARI MAKINA‘nın, ÜYE ’nin bulundugu ülkede dava açma hakki saklidir.

8- YÜRÜRLÜK VE KABUL

İşbu ÜYELIK SÖZLESMESI, ARI MAKINA tarafindan SITE içeriginde ilan edildigi tarihte yürürlük kazanir. ÜYE ’ler, isbu sözlesme hükümlerini SITE ’yi kullanmakla kabul etmis olmaktadirlar. ARI MAKINA, diledigi zaman isbu sözlesme hükümlerinde degisiklige gidebilir, degisiklikler, sürüm numarasi ve degisiklik tarihi belirtilerek SITE üzerinden yayinlanir ve ayni tarihte yürürlüge girer.

 

Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Gerek web sitemizi kullanırken, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermektedir. 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” yürürlüğe girmiştir. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

1. Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metninin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu

sitemizin müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun”) kapsamında "veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca müşterilerin sitemiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması ve aşağıda 3. maddede belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

2. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları

Kanun’un 5/2 ile 6/3 maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarının karşılanamadığı aşağıdaki durumlar için sitemiz tarafından kişisel verilerin işlenebilmesi için müşterilerin açık rızasının alınması gerekmektedir.

3. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Müşterilere ait kişisel veriler aşağıda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Müşterilere ait kişisel veriler;

sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,

sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,

sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile tarafımızın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,

İlgililerin olası hak ve alacak taleplerinin tesisi

Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi

Şirketimiz ve Şirketimiz adına şubelerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız veya ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer yasal mevzuat kapsamında, yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,

Müşterilere daha iyi hizmet verebilme, çeşitli avantajlar sağlayıp sunma, satış, pazarlama, bilgilendirme, promosyonlar hakkında bilgi verebilme, kampanya ve koşulları hakkında bilgi sağlama, anket, müşteri memnuniyet araştırmalarını yapabilme, satın alma işlemlerinizi sağlama hızlandırma, siparişlerinizi alma ve teslim edebilme,

Müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi,

Müşteri hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve sitemize ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları,

Müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere dahil olmak üzere sitemizin ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, sitemizin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Müşteri’nin vereceği onayı doğrultusunda işlenebilecek ve işbu Kişisel Verilerin Korunması Metnin’nde belirtilen taraflarla paylaşılabilecektir.

Sitemiz; online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterilebilir. Google AFS reklamlarının Sitemize yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Müşterilere ait kişisel veriler, sitemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, sitemiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, sitemizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, sitemizin ve sitemiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile sitemizin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirket yetkilileri, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcının Ad ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Sitemiz, kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen şartları sağlamak koşulu ile yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, müşterilerden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Kişisel Verilerin Korunması Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

Sitemiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Sitemiz’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Sitemiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Sitemiz’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Sitemiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri Sitemiz Tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. sitemiz söz konusu talepleri değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

İşbu form üzerinde yer verilen hususlar ile ilgili olarak, hukuki ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değişiklikler söz konusu olabilecektir.